Aktuella Mätvärden
Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
VB retur 24,9 25,8 23,6 36,7 22,4 46,6
VB fram 25,3 26,8 23,9 48,7 22,5 55,6
Ute 28,5 21,0 13,5 33,3 -7,8 33,3
Mätt: 21.06.24 18:28:57
Värden ° C