Aktuella mätvärden
Givare Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
VB retur 23,6 24,5 22,6 32,7 21,3 51,9
VB fram 23,9 25,3 23,2 45,6 21,6 63,6
Ute 20,2 17,4 12,5 22,8 -18,1 36,3
Mätt: 22.09.23 16:10:04
Värden ° C
Position:   N59.42069   E16.11086   -  12 möh